WADY WZROKU

Wada wzroku - niezdolność oka do tworzenia prawidłowo zogniskowanego obrazu na plamce żółtej lub centralnej części siatkówki. Jest przyczyną nieostrego widzenia przedmiotów postrzeganych z bliska lub daleka, uczucia piasku pod powiekami, pieczenia, swędzenia, dyskomfortu a nawet bólów głowy.