X - LINKING (CROSS LINKING, CXL)

Bezpieczne leczenie stożka rogówki - czyli jak pokonać chorobę

X-linking (cross-linking, cross linking, CXL) jest metodą terapeutyczną pozwalającą na zatrzymanie postępu stożka rogówki. Metoda ta znalazła także zastosowanie w leczeniu zwyrodnienia brzeżnego rogówki czy jatrogennej ektazji po zabiegach laserowej korekcji wad wzroku. Polega ona na wykorzystaniu roztworów witaminy B2 (ryboflawiny) i promieniowania UVA celem zmiany właściwości mechanicznych rogówki.  W roku 1998 poddano temu zabiegowi pierwszych pacjentów. Obecnie metoda ta jest powszechnie stosowana w leczeniu postępującego stożka rogówki.

 

Opis zabiegu

Zabieg X-linking przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym. Polega on na usunięciu nabłonka rogówki i nakrapianiu roztworem ryboflawiny aż do uzyskania pełnego nasączenia rogówki. Następnie przez czas 30 min rogówka naświetlana jest promieniowaniem UVA. Przez cały ten czas rogówka nakrapiana jest roztworem ryboflawiny w celu zapewnienia stałego jej nasączenia i zapobieganiu wysychania rogówki. W trakcie zabiegu kontynuowane jest znieczulenie kroplowe.

Ryboflawina jest witaminą B2 rozpuszczalną w wodzie, pełniącą funkcje fotouczulacza. Po kompletnym usunięciu nabłonka łatwo penetruje w głąb zrębu rogówki, gdzie jest pobudzana promieniami UVA. Specjalny system optyczny zapewnia uzyskanie homogennej wiązki promieniowania UV na powierzchni rogówki co zapobiega powstawaniu tzw. gorących punktów niebezpiecznych dla śródbłonka rogówki. Fotodynamiczna reakcja ryboflawina/UVA prowadzi do wzrostu grubości włókien kolagenowych, z których zbudowana jest rogówka. Wytworzone zostają dodatkowe połączenia-mostki w obrębie włókien, jak i pomiędzy sąsiadującymi włóknami kolagenowymi. Dochodzi również do wzrostu odporności struktur rogówki na enzymatyczne procesy degradacyjne. Ryboflawina odpowiedzialna jest za absorbcję promieniowania UVA, dzięki czemu 95% promieniowania jest pochłaniane przez rogówkę i nie wywiera ono cytotoksycznego wpływu na śródbłonek rogówki, soczewkę ani na siatkówkę. Gwarantuje to pełne bezpieczeństwo zabiegu. Na koniec zabiegu, w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych oraz szybszego procesu gojenia zakładana jest opatrunkowa soczewka kontaktowa, która usuwana jest po uzyskaniu pełnego wynabłonkowania rogówki.

 

Co daje X-linking?

Dzięki X-linkingowi dochodzi do zatrzymania postępu spadku grubości rogówki. X-linking hamuje proces chorobowy i pozwala na utrzymanie dobrej ostrości wzroku. Zatrzymanie progresji schorzenia prowadzi do zmniejszenia ilości wykonywanych przeszczepów rogówki. Po zabiegu X-linking możliwe jest noszenie soczewek kontaktowych.

 

Czy zabieg X-linking jest bezpieczny?

Zabieg X-linking (cross-linking) jest zabiegiem bezpiecznym. Zabiegi te wykonywane są na świecie od kilkunastu lat. W 2014 zabiegi X-linking (cross-linking) uzyskały aprobatę FDA (amerykańskiej agencji rządowej gwarantującej bezpieczeństwo i skuteczność stosowania terapii). 

 

Kwalifikacje i certyfikaty

Kwalifikacje i zabiegi X-linking przeprowadzane są przez dr n.med. Artura Pasternaka, będącego specjalistą chorób oczu pracującego i zajmującego się od wielu lat schorzeniami i leczeniem stożka rogówki. Pracuje on w Pracowni Chirurgii Refrakcyjnej w Klinice Okulistyki W Katowicach. Posiada on wiedzę i doświadczenie kliniczne podparte krajowymi i zagranicznymi szkoleniami z zakresu leczenia stożka rogówki.

certyfikat_1 certyfikat_2 certyfikat_3