Gabinet - Twoje Oczy

GABINET

Wszystkie badania wykonywane są przez lekarza specjalistę chorób oczu dr n. med. Artura Pasternaka, starszego asystenta z Kliniki Okulistyki w Katowicach, przy zastosowaniu najnowocześniejszego sprzętu oraz wg najnowszych standardów diagnostycznych i leczniczych. 

Dr n.med. Artur Pasternak jest absolwentem Wydziału Lekarskiego i Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.Uzyskał tytuł doktora nauk medycznych "Zastosowanie mitomycyny C w chirurgii refrakcyjnej". Specjalizuje się w leczeniu stożka rogówki oraz aplikacji skomplikowanych soczewek kontaktowych. W codziennej praktyce klinicznej wykonuje operacje siatkówki i szklistki (witrektomia) oraz chirurgicznego leczenia zaćmy.  Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne z zakresu doboru okularów progresywnych i korekcji dużego astygmatyzmu.

Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń m.in. zakresu chirurgii witreoretinalnej Bremen (Niemcy), Antwerpia (Belgia), Frankfurt (Niemcy), cross-linking Zurich (Szwajcaria), chirurgii zaćmy Norymbergia (Niemcy) i Londyn (Wielka Brytania), laseroterapii siatkówki Greifswald (Niemcy), aplikacji soczewek kontaktowych Praga (Czechy). Jest autorem wielu publikacji i wystąpień krajowych oraz zagranicznych.

 

Oferujemy kwalifikację do zabiegów oraz leczenie operacyjne w ramach NFZ :

 • witrektomia (leczenie otworów w plamce, błon nasiatkówkowych, krwotoków, odwarstwienia siatkówki, powikłań cukrzycy, zakrzepów naczyń siatkówki, urazów gałki ocznej)
 • operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji
 • implantacja sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej

Oferujemy kompleksowe badanie okulistyczne dzieci i dorosłych obejmujące:

 • komputerowe badanie wzroku
 • ocenę ostrości widzenia do dali i do bliży
 • komputerowe pole widzenia (perymetria statyczna i kinetyczna)
 • dobór szkieł do dali i pracy z bliska oraz odleglości pośrednich z wykorzystaniem foroptera
 • dobór okularów pryzmatycznych w przypadkach dwojenia
 • dobór pomocy optycznych dla osób słabo widzących
 • dobór wszystkich typów miękkich i twardych soczewek kontaktowych (w tym także wykonywanych indywidualnie na zamowienie ) w oparciu o cyfrową analizę rogówki
 • ortosoczewki – śpisz w soczewkach, w dzień widzisz dobrze bez soczewek
 • komputerową topografię rogówki (mapę rogówki)
 • diagnostyka i leczenie stożka rogówki ( cross linking, x-linking)
 • kwalifikację do laserowej korekcji wady wzroku
 • badanie ciśnienia śródgałkowego tonometrem aplanacyjnym
 • ultrasonograficzny pomiar grubości rogówki (pachymetria)
 • ocenę powiek, spojówki rogówki i innych elementów przedniego odcinka gałki ocznej w lampie szczelinowej
 • badanie dna oka w lampie szczelinowej za pomocą soczewki Volka (stereoskopowy obraz dna oka)
 • badanie obwodu siatkówki trójlustrem Goldmana
 • retinoskopię przy pomocy panfundoskopu (panfundoskopia)
 • ocenę w lampie szczelinowej struktury ciała szklistego soczewką Volka
 • badanie dna oka wziernikiem (oftalmoskopem)
 • gonioskopię (badanie kąta przesączania)
 • stereoskopową ocenę tarczy nerwu wzrokowego
 • badanie widzenia stereoskopowego
 • badanie widzenia barwnego
 • diagnostyka drożności dróg łzowych
 • diagnostyka zespołu suchego (czas przerwania filmu łzowego BUT, testy Schirmera barwienie rogówek fluorosceiną, zielenią indocyjaninową, ocenę fałdów spojówkowych
 • aplikacja zatyczek punktów łzowych

gabinet1 gabinet2 gabinet3

Kwalifikacje i certyfikaty: