Leczenie

Farmakoterapia

Podstawową formą leczenia jaskry jest regularne stosowanie leków w postaci kropli ocznych. Najczęściej rozpoczyna się leczenie od stosowania jednego rodzaju kropli. W przypadku braku uzyskania wystarczającego obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego włącza się dodatkowe leki (terapia skojarzona). Dąży się do tego by przyjmowanie leków było jak najmniej uciążliwe dla pacjenta. Dlatego też coraz większym uznaniem cieszą się krople o długotrwałym efekcie działania, które są przyjmowane jeden raz na dobę. Stosuje się również połączenie dwóch leków w jednym opakowaniu.

 

Laserowa trabekuloplastyka

Jest najczęściej zabiegiem stanowiącym wspomaganie leczenia farmakologicznego. Pozwala na obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego nawet o 25%, ale w miarę upływu czasu efektywność tego zabiegu słabnie. Zabieg ten można powtarzać. Polega ona na wytworzeniu przy użyciu lasera otworków odpływowych w beleczkowaniu kąta przesączania, przez co następuje ułatwienie odpływu cieczy wodnistej.

 

Leczenie chirurgiczne

Standardem chirurgicznego leczenia jest trabekulektomia – zabieg kontrolowanej filtracji. Polega on na wytworzeniu w oku dodatkowej drogi odpływu cieczy wodnistej. W czasie operacji dochodzi do wycięcia części beleczkowania i przylegającej tęczówki. Utworzoną przetokę przykrywa się cienkim płatkiem twardówki . Pod płatkiem ciecz wodnista wolno odpływa tworząc lekkie uniesienie spojówki (pęcherzyk filtracyjny) w miejscu przykrytym górną powieką. Pozwala to na obniżenie do bezpiecznego poziomu ciśnienia wewnątrzgałkowego, tak by zahamować postęp choroby.

leczenie_chirurgiczne