Astygmatyzm

Prawidłowe oko człowieka zbudowane jest w ten sposób, że na siatkówce otrzymywany jest ostry obraz obserwowanego przedmiotu. Jest to możliwe dzięki takiej budowie oka, która zapewnia skupianie wszystkich promieni świetlnych wpadających do oka w jego ognisku. Bieg promieni świetlnych w oku prawidłowym przedstawia poniższy rysunek. 
  astygmatyzm_1

Astygmatyzm (niezborność) – wada wzroku polegająca na tym, że promienie wpadające do oka w dwóch prostopadłych płaszczyznachogniskowane w różnych punktach. Wywołuje obraz nieostry i zniekształcony. Spowodowany jest nie prawidłowym kształtem soczewki lub rogówki oka, które cechująca się zaburzoną sferycznością (kulistością). Elementy optyczne zdrowego narządu wzroku zawsze są wycinkiem sfery. Jeżeli oko ma większą szerokość niż wysokość, to soczewka i rogówka zamiast skupiać światło w jednym obszarze siatkówki, będzie tworzyć obraz rozmazany w jednym z kierunków. Pacjent z astygmatyzmem będzie np. widział obraz nieostro w pewnych obszarach pola widzenia, w skrajnych przypadkach może widzieć obraz przechylony w jedną stronę.

 

Podział astygmatyzmu

Wyróżnia się dwa rodzaje astygmatyzmu:

  • regularny – oku można przypisać dwie osie optyczne, wadę można skorygować okularami ze szkłami cylindrycznymi lub soczewkami kontaktowymi

  • nieregularny – rogówka jest uszkodzona na skutek np. urazu lub stanu zapalnego. Istnieje wówczas wiele osi optycznych a wadę można skorygować specjalistycznymi soczewkami kontaktowymi dobieranymi indywidualnie do kształtu rogówki w oparciu o komputerową mapę rogówkiKorygowanie astygmatyzmu

W celu poprawy ostrości widzenia stosuje się okulary korekcyjne lub soczewki kontaktowe. Możliwe jest również korygowanie wady przy pomocy soczewek ortokorekcyjnych, czyli soczewek w których się śpi, a w ciągu dnia widzi się dobrze bez soczewek.