WITREKTOMIA

Witrektomia - jest zabiegiem polegającym na chirurgicznym usunięciu ciała szklistego (galaretowatej substancji wypełniającej większa część gałki ocznej). Zabieg polega na wprowadzeniu przez małe nacięcia w gałce ocznej mikronarzędzi do wnętrza oka, dzięki którym okulista usuwa ciało szkliste. W czasie witrektomii można usunąć błony, zwłóknienia siatkówki, naprawić przedarcia i rozerwania siatkówki oraz inne patologie występujące we wnętrzu oka. W niektórych przypadkach wykonywana jest laseroterapia siatkówki. W końcowych etapach witrektomii wykonywana jest endotamponada gazem lub olejem silikonowym, które to zastępują ciało szkliste i zapewniają prawidłowe napięcie gałki ocznej. Gaz ulega wchłaniania się samoistnie w okresie od paru dni do kilku tygodni. Przez kilka dni konieczne może być przebywanie w ściśle określonej pozycji (np. głowa pochylona, leżenie we wskazany sposób). Zabronione są również podróże lotnicze. Olej silikonowy pozostaje w gałce ocznej i nie ulega samoistnemu wchłonięciu. Wymaga usunięcia po kilku lub kilkunastu miesiącach podczas kolejnej operacji. Decyzję o możliwości usunięcia oleju podejmowana jest z uwzględnieniem stanu oka, oceniając ryzyko nawrotów lub powikłań związanych z jego usunięciem. Witrektomia pozwala przywrócić prawidłową budowę i funkcje siatkówki. Często bywa, że zabieg witrektomii jest ostatnią nadzieją na odzyskanie bądź też utrzymanie widzenia w wielu przypadkach schorzeń oczu do niedawna uznawanych za nieuleczalne.

witrektomia

Wskazania do witrektomii:

  • błona nasiatkówkowa
  • otwór w plamce (otwór plamki)
  • odwarstwienie siatkówki
  • krwotok do ciała szklistego
  • retinopatia cukrzycowa (leczenie powikłań cukrzycy)
  • urazy oka
  • ciała obce wewnątrzgałkowe
  • zespół trakcji szklistkowo-siatkówkowej
  • stany po zapaleniach oka
  • zwichnięcie soczewki do komory ciała szklistego

Co powinien robić pacjent po operacji witrektomii?

Witrektomia jest operacją, po której pacjent:

- powinien unikać większych wysiłków fizycznych w czasie określonym przez lekarza

- w niektórych przypadkach przebywać przez kilka dni w pozycji wymuszonej określonej przez chirurga

- zgłaszać się regularnie na kontrole w wyznaczonych terminach i stosować leki zgodnie z zaleceniami specjalisty