Epidemiologia

Jak wskazuje nazwa, ryzyko rozwoju AMD związane jest przede wszystkim z wiekiem – powyżej 50 lat i dotyczy społeczeństw państw wysoko rozwiniętych. Zachorowalność gwałtownie wzrasta między 70-80 r.ż., obejmuje już prawie 30% tej populacji. Oprócz wieku znamy już szereg czynników sprzyjających zachorowaniu na AMD, jak palenie tytoniu, miażdżyca naczyń, nadciśnienie tętnicze, otyłość, mała aktywność fizyczna, czy też zwiększona ekspozycja na promieniowanie UV. W Polsce rocznie diagnozowanych jest około 24 tys. nowych przypadków wysiękowego AMD. Stąd też intensywnie poszukuje się skutecznych metod profilaktyki i leczenia AMD w oparciu o jego patogenezę.