Leczenie

W leczeniu wysiękowej postaci AMD znalazły zastosowanie inhibitory angiogenezy, których działanie oparte jest na hamowaniu śródbłonkowego czynnika wzrostu VEGF (vascular endothelial growth factor). Przedstawicielem leków z grupy anty-VEGF jest Lucentis (ranimizumab). Stosownie tego leku polega na powtarzanych injekcjach doszklistkowych. Celem leczenia jest ograniczenie rozwoju i hamowanie poswtawania zmian podsiatkówkowych upośledzającyh widzenie. Do innych leków podawanych w formie injeckji do ciała szklistego należą Avastin (bevacizumab) oraz Retaan (anacortave acetale).

W leczeniu zmian neowaskularnych stosuje się również terapię fotodynamiczną (PDT-photodynamic therapy). Terapia polega na dożylnym podaniu substancji fotouczulającej (werteporfiryny) i miejscowej aktywacji fotouczulacza wiązką światła laserowego. Pod wpływem działania energii lasera cząsteczki werteporfiryny przyczyniają się do powstawania reaktywnych form tlenu- wolnych rodników tlenowych, które uszkadzają nieprawidłowe, patologiczne naczynia w obrębie neowaskularyzacji prowadząc do ich zamknięcia.