Podział

Możemy wyróżnić dwa główne typy to: jaskra z otwartym i jaskra z zamkniętym kątem przesączania. Oba te typy mogą być następstwem innej, wcześniejszej choroby i wtedy w ich nazwie jest słowo „wtórna”.

 

  • Jaskra Pierwotna Otwartego Kąta ( JPOK ) przez wiele lat rozwija się niezauważalnie dla chorego, mimo stopniowo postępującej utraty pola widzenia. Chory często zauważa pogorszenie wzroku dopiero, gdy następuje zanik centralnego pola widzenia. Dlatego jedynym sposobem wczesnego rozpoznania jest regularne badanie okulistyczne. W Polsce stanowi ona większość przypadków jaskry.
  • Jaskra Pierwotnie Zamkniętego Kąta ( JPZK ) może rozpocząć się od ataku silnego bólu i zaczerwienienia jednego oka, rozszerzenia źrenicy i osłabienia widzenia.

 

Kto jest zagrożony?

Czynniki ryzyka wystąpienia jaskry:

  • wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe
  • wiek powyżej 40 roku życia
  • jaskra u krewnych I-go stopnia (rodzice, rodzeństwo)
  • choroby serca,niskie ciśnienie bądź źle leczone nadciśnienie, nocne spadki ciśnienia krwi
  • migrenowe bóle głowy, zimne dłonie i stopy
  • krótkowzroczność
  • cukrzyca

Rozpoznanie jaskry oparte jest na szczegółowym badaniu okulistycznym obejmującym pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, badaniu tarczy nerwu wzrokowego, ocenę kąta przesączania (gonioskopia) oraz badaniu pola widzenia.

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego przy użyciu tonometru aplanacyjnego Goldmana uważany jest za złoty standard diagnostyczny stosowany w leczeniu jaskry. Umożliwia on ocenę skuteczności terapii i pozwala na prognozowanie uszkodzeń jaskrowych.

Badanie tarczy nerwu wzrokowego

Jest to podstawowe badanie służące do rozpoznania i oceny progresji jaskry. Polega ono na stereoskopowej ocenie tarczy nerwu wzrokowego i włókien nerwowych przy użyciu soczewki Volka. Badanie to może być poszerzone o GDx , HRT lub OCT.

gdx hrt oct

Gonioskopia – ocena kąta przesączania

Badanie polega na ocenie kąta przesączania w lampie szczelinowej poprzez ustawienie na znieczulonej rogówce gonioskopu (soczewki zbudowanej z układu luster). Obraz uzyskany w gonioskopie pozwala na rozróżnienie jaskry otwartego kąta od jaskry zamkniętego kąta i wybór odpowiedniego leczenia.

 

Badanie pola widzenia

Ocena komputerowego, statycznego pola widzenia jest standardowym badaniem wykonywanym w celu wykrywania oraz oceny progresji uszkodzeń jaskrowych. W przebiegu jaskry dochodzi początkowo do powstania ubytków wokół centrum pola widzenia. W miarę postępu choroby ubytki te powiększają się. W końcowym stadium dochodzi do ograniczenia pola widzenia do obszaru centralnego (lunetowe pole widzenia) aż do zupełnej utraty widzenia –jaskra dokonana.