Facebook Instagram

Prezbiopia

Prezbiopia (grec. presbutês=starzec) nazywana również starczowzrocznością oznacza stan, w którym soczewka oka nie jest już w stanie zwiększa mocy optycznej oka aby w sposób wystarczający, by umożliwiać tworzenie na siatkówce wyraźnego obrazu przedmiotów bliskich (znajdujących się w niewielkiej odległości od oka np. tekst ksiązki podczas czytania). Jest procesem fizjologicznym dotykającym wszystkich ludzi w pewnym wieku. Czas pojawiania się dolegliwości jest zmienny osobniczo i u każdego pojawia się w różnym okresie, najczęściej jednak po 40 roku życia. Korekcja prezbiopii polega na uzupełnieniu w widzeniu bliży oka miarowego (pozbawianego wady) lub skorygowanego do dali, o dodatkową soczewkę o mocy dodatniej. Tak więc:

  • oko miarowe prezbiopia korygowane jest przez soczewkę plan (pozbawioną mocy) do dali i dodatnią do bliży
  • oko krótkowzroczne prezbiopia korygowane jest przez soczewkę mniej ujemną do bliży niż do dali (soczewka może być plan do bliży w przypadku gdy wartość dodatku do bliży równa jest krótkowzroczności)
  • oko nadwzroczne prezbiopia korygowane jest przez soczewkę bardziej dodatnią do bliży niż do dali.

Do korekcja prezbiopii służą najczęściej okulary progresywne lub dwuogniskowe. Możliwa jest również korekcja przy użyciu multifokalnych soczewek kontaktowych.