Facebook Instagram

AMD/ zwyrodnienie plamki/ zwyrodnienie plamki żółtej – nowoczesna diagnostyka i leczenie w Sosnowcu

AMD/ zwyrodnienie plamki/ zwyrodnienie plamki żółtej –  nowoczesna diagnostyka i leczenie w Sosnowcu

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD ang. Age-related Macular Disease) jest schorzeniem centralnej części siatkówki-plamki, a więc obszaru dna oka odpowiedzialnego za ostre widzenie i postrzeganie kontrastu. Choroba prowadzi do ciężkiego upośledzenia widzenia , a nawet może doprowadzić do ślepoty. Wyróżnia się dwie postacie AMD: suchą (90% przypadków) i wysiękową (10% przypadków).

  • Suche AMD cechuje się występowaniem druzów, małych, białych lub żółtych złogów, które gromadzą się w jednej z najgłębszych warstw siatkówki, co prowadzi do uszkodzenia jej prawidłowej funkcji. W miarę ich powstawania, zaczynają one przerywać różne warstwy siatkówki i ostatecznie doprowadzają do uszkodzenia fotoreceptorów (komórki, które przekazują impulsy świetlne do mózgu). Wynikiem tego jest powstawanie pustych lub ciemnych plam zwanych mroczkami w centralnym polu widzenia. Z czasem można zauważyć, że linie proste zaczynają być zniekształcone lub faliste. Są to tak zwane metamorfopsje. W suchym AMD rzadko dochodzi do ciężkiej utraty widzenia. Wyjątkiem są przypadki, gdy proces ten postępuje, doprowadzając do późnego stadium suchego AMD. Suche AMD może także przekształcić się w zdecydowanie poważniejszą formę- postać wysiękową.
  • Wysiękowe (mokre) AMD to druga postać tej choroby, która występuje rzadziej lecz ma bardziej agresywny przebieg, powodując nagłą, ciężką i trwałą utratę widzenia. W wysiękowym AMD dochodzi do spontanicznego wzrostu nowych, nieprawidłowych naczyń krwionośnych pod siatkówką. Przeciek krwi i płynu z tych naczyń powoduje odwarstwienie i uniesienie siatkówki. Prowadzi to do zniszczenia fotoreceptorów oraz do upośledzenia zdolności siatkówki do skupiania obrazu. Proces ten nazywamy neowaskularyzacją podsiatkówkową (CNV-choroidal neovascularization).

W konsekwencji tych zmian może dojść do powstania nieodwracalnego uszkodzenia siatkówki - blizny.

Początkowo AMD dotyczy jednego oka, ale w ciągu roku u 5-15%, a w okresie 5 lat u około 42% chorych rozwija się w drugim. Wczesne wykrycie AMD jest trudne, ponieważ początkowo w niezauważalny sposób wpływa na widzenie. AMD często najpierw upośledza widzenie w jednym oku i wówczas funkcję widzenia przejmuje drugie, zdrowe oko. W ten sposób niedowidzenie w jednym oku może zostać częściowo skompensowane prze drugie oko i mózg, który również bierze udział w procesie widzenia.

U kogo występuje AMD?

Jak wskazuje nazwa, ryzyko rozwoju AMD związane jest przede wszystkim z wiekiem – powyżej 50 lat i dotyczy społeczeństw państw wysoko rozwiniętych. Zachorowalność gwałtownie wzrasta między 70-80 r.ż., obejmuje już prawie 30% tej populacji. Oprócz wieku znamy już szereg czynników sprzyjających zachorowaniu na AMD, jak palenie tytoniu, miażdżyca naczyń, nadciśnienie tętnicze, otyłość, mała aktywność fizyczna, czy też zwiększona ekspozycja na promieniowanie UV. W Polsce rocznie diagnozowanych jest około 30 tys. nowych przypadków wysiękowego AMD. Coraz częściej objawy AMD występują także u ludzi młodych.

Diagnostyka AMD- angio OCT, OCT plamki, OCT siatkówki w Sosnowcu

AMD może powoli upośledzać widzenie centralne. Jeżeli nie zostanie wykryte podczas rutynowego badania okulistycznego może w sposób nie postrzegany uszkadzać siatkówkę, gdyż cechuje się powolną i bezbolesną progresją. W niektórych przypadkach AMD może rozwijać się bardzo szybko, powodując ciężką i nieodwracalną ślepotę centralną w ciągu kilku miesięcy a nawet tygodni. Wczesne wykrycie i rozpoznanie może pomóc uratować wzrok. 

Podstawowym badaniem w diagnostyce AMD jest angio OCT. Jest to szybkie, bezpieczne i komfortowe badanie. Poprzez wykonanie precyzyjnych skanów pozwala wykryć najdrobniejsze zmiany zmiany w obrębie siatkówki i drobnych naczyniach, Pozwala również diagnozować warstwę oka- błonę naczyniową, odpowiedzialną za prawidłowe odżywianie siatkówki. To właśnie wczesne wykrycie zmian w obrębie błony naczyniowej pozwala na postawienie prawidłowej diagnozy i włączenie odpowiedniego leczenia zanim dojdzie do nieodwracalnego uszkodzenia siatkówki.

Leczenie AMD - terapia Eylea w Sosnowcu

W leczeniu wysiękowej postaci AMD znalazły zastosowanie inhibitory angiogenezy, których działanie oparte jest na hamowaniu śródbłonkowego czynnika wzrostu VEGF (Vascula Endothelial Growth Factor). Przedstawicielem leków z grupy anty-VEGF jest Eylea. Stosownie tego nowczesnego leku polega na iniekcjach doszklistkowych. Celem leczenia jest ograniczenie rozwoju i hamowanie powstawania zmian podsiatkówkowych upośledzających widzenie. 

Jak podaje się lek Eylea?

Lek Eylea jest podawany w formie zastrzyku do wnętrza ciała szklistego. Wykonuje się bardzo cieniutką igiełką po uprzednim znieczuleniu oka. Nie powoduje on dolegliwości bólowych. Po wykonaniu iniekcji pacjent może wracać do domu.

Jak działa Eylea?

Preparat Eylea blokuje działanie VEGF, czynnika wzrostu odpowiedzialnego za rozwój nieprawidłowych naczyń krwionośnych. Hamując wzrost naczyń krwionośnych, pozwala na kontrolę wycieku płynów i obrzęku siatkówki, a w rezultacie – poprawę widzenia. Zapobiega powstawaniu krwotoków podsiatkówkowych i tworzeniu się blizn w obrębie plamki żółtej oka. Jego stosowanie pozwala na skuteczne leczenie i kontrolę schorzeń siatkówki.

U kogo stosujemy lek Eylea?

Lek Eylea stosuje się u osób dorosłych, u których stwierdzono:

  • wysiękową postać zwyrodnienia plamki żółtej, związaną z wiekiem (AMD) – chorobę obejmującą centralną część siatkówki (tzw. plamkę żółtą) w tylnej części oka
  • zaburzenie widzenia spowodowane obrzękiem (opuchnięciem) plamki żółtej, będące wynikiem zablokowania głównej żyły odprowadzającej krew z siatkówki (zakrzep żyły środkowej siatkówki, CRVO) lub mniejszych odgałęzień tej żyły (zakrzep gałęzi żyły środkowej siatkówki, BRVO),
  • zaburzenie widzenia spowodowane obrzękiem plamki i uszkodzeniem naczyń krwionośnych, wywołanym cukrzycą (retinopatia cukrzycowa, oczne powikłania cukrzycy)

Kwalifikacja do terapii odbywa się na podstawie specjalistycznego badania okulistycznego oraz angio OCT / OCT plamki.

Leczenie AMD, zastrzyki Eylea, badanie angio OCT/ OCT plamki wykonywane są w Twoje Oczy w Sosnowcu przez dr n.med. Artura Pasternaka.