Facebook Instagram

Jaskra, OCT jaskra

Jaskra, OCT jaskra

Jaskra - definicja

Jaskra (glaucoma) jest chorobą która prowadzi do uszkodzenia nerwu wzrokowego (neuropatii) z towarzyszącymi ubytkami w polu widzenia. Głównym czynnikiem ryzyka neuropatii jaskrowej jest zbyt wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe. Wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe jest konsekwencją zaburzenia równowagi pomiędzy produkcją cieczy wodnistej a jej odpływem przez kąt przesączania do układu żylnego oka. Wysokie ciśnienie niszczy włókna nerwowe z których zbudowany jest nerw wzrokowy, a gdy ich liczba maleje, w tarczy nerwu powiększa się pusta przestrzeń – jaskrowe zagłębienie tarczy. Im zagłębienie większe, tym większa jest utrata wzroku. Postępujące zniszczenie włókien nerwowych powoduje zanik kolejnych fragmentów pola widzenia. Początkowo zanika pole widzenia wokół centrum, następnie samo centrum pola widzenia. Całkowite uszkodzenie nerwu wzrokowego prowadzi do utraty zdolności widzenia światła (ślepota).

Podział

Możemy wyróżnić dwa główne typy to: jaskra z otwartym i jaskra z zamkniętym kątem przesączania. Oba te typy mogą być następstwem innej, wcześniejszej choroby i wtedy w ich nazwie jest słowo „wtórna”.

Jaskra Pierwotna Otwartego Kąta ( JPOK ) przez wiele lat rozwija się niezauważalnie dla chorego, mimo stopniowo postępującej utraty pola widzenia. Chory często zauważa pogorszenie wzroku dopiero, gdy następuje zanik centralnego pola widzenia. Dlatego jedynym sposobem wczesnego rozpoznania jest regularne badanie okulistyczne. W Polsce stanowi ona większość przypadków jaskry.
Jaskra Pierwotnie Zamkniętego Kąta ( JPZK ) może rozpocząć się od ataku silnego bólu i zaczerwienienia jednego oka, rozszerzenia źrenicy i osłabienia widzenia.

Kto jest zagrożony?

Czynniki ryzyka wystąpienia jaskry:

  • wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe
  • wiek powyżej 40 roku życia
  • jaskra u krewnych I-go stopnia (rodzice, rodzeństwo)
  • choroby serca, niskie ciśnienie bądź źle leczone nadciśnienie, nocne spadki ciśnienia krwi
  • migrenowe bóle głowy, zimne dłonie i stopy
  • krótkowzroczność
  • cukrzyca

Rozpoznanie jaskry oparte jest na szczegółowym badaniu okulistycznym obejmującym pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, badaniu tarczy nerwu wzrokowego, ocenę kąta przesączania (gonioskopia), badaniu pola widzenia oraz OCT tarczy nerwu wzrokowego.

Gonioskopia – ocena kąta przesączania

Badanie polega na ocenie kąta przesączania w lampie szczelinowej poprzez ustawienie na znieczulonej rogówce gonioskopu (soczewki zbudowanej z układu luster). Obraz uzyskany w gonioskopie pozwala na rozróżnienie jaskry otwartego kąta od jaskry zamkniętego kąta i wybór odpowiedniego leczenia.

Badanie pola widzenia

Ocena komputerowego, statycznego pola widzenia jest standardowym badaniem wykonywanym w celu wykrywania oraz oceny progresji uszkodzeń jaskrowych. W przebiegu jaskry dochodzi początkowo do powstania ubytków wokół centrum pola widzenia. W miarę postępu choroby ubytki te powiększają się. W końcowym stadium dochodzi do ograniczenia pola widzenia do obszaru centralnego (lunetowe pole widzenia) aż do zupełnej utraty widzenia –jaskra dokonana.

Badanie OCT tarczy nerwu wzrokowego/OCT w jaskrze

Badanie OCT pozwala wykonanie komputerowej topografii nerwu wzrokowego, ocenę grubości warstwy włókien nerwowych otaczających nerw wzrokowy oraz komórek zwojowych siatkówki.  Pozwala to na wykrycie jak najwcześniejszych zmian strukturalnych związanych z jaskrą , zanim pojawią się objawy postrzegane przez pacjenta pod postacią ubytków w polu widzenia. Dzięki temu badaniu możemy wykryć jaskrę zanim uszkodzi ona nieodwracalnie wzrok pacjenta.

Badania te pozwalają leczyć pacjentów według najnowocześniejszych standardów medycznych.

Badanie OCT w jaskrze / badanie pola widzenia/ gonioskopia/ OCT gonioskopia wykonywane są w Twoje Oczy centrum okulistyczno-optycznym w Sosnowcu przez dr n. med. Artura Pasternaka.