Facebook Instagram

Badanie GDx/ badanie HRT w Sosnowcu

Badanie GDx/ badanie HRT w Sosnowcu

Badania GDx i badania HRT są wykonywane u osób leczonych z powodu jaskry lub u osób u których istnieje wysokie ryzyko rozwoju tej choroby. Sporządzane są one na tym samym aparacie co OCT, który wyposażony jest w funkcję GDx i HRT.

Badanie GDx polega na ocenie, przy pomocy wiązki laserowej, stopnia ścieńczenia i zaniku włokien nerwowych.

Badanie HRT polega na przekazaniu obrazu tarczy nerwu wzrokowego do komputera, który ocenia i analizuje w ubytki w tarczy. Możliwe jest porównanie pierwotnych badań z kolejnymi badaniami.

W Twoje Oczy centrum okulistyczno-optycznym w Sosnowcu dokonujemy analizy komórek zwojowych siatkówki (GCC lub GCL od warstwy komórek zwojowych). Komórki te jako pierwsze ulegają zanikowi w jaskrze. Pozwala to na wykrycie jak najwcześniejszych zmian strukturalnych związanych z jaskrą, zanim pojawią się objawy postrzegane przez pacjenta pod postacią ubytków w polu widzenia. Dzięki temu badaniu możemy wykryć jaskrę zanim uszkodzi ona nieodwracalnie wzrok pacjenta.

Badania te pozwalają leczyć pacjentów według najnowocześniejszych standardów medycznych.

Badanie GDx, badanie HRT, analiza komórek zwojowych są wykonywane w Twoje Oczy centrum okulistyczno-optycznym w Sosnowcu przez dr n. med. Artura Pasternaka.