Facebook Instagram

Odwarstwienie siatkówki - nowoczesna diagnostyka i leczenie w Sosnowcu

Odwarstwienie siatkówki - nowoczesna diagnostyka i leczenie w Sosnowcu

Odwarstwienie siatkówki - jest to oddzielenie się siatkówki od leżących pod nią struktur oka zwanymi nabłonkiem barwnikowym. Początkowo może obejmować ona lokalny obszar siatkówki, ale w miarę postępu choroby może dojść do całkowitego jej odwarstwienia. Jest to stan zagrażający pogorszeniem widzenia a nawet może prowadzić do ślepoty.

Typy odwarstwienia siatkówki:

 • Przedarciowe odwarstwienie siatkówki– spowodowane jest występowanie otworów lub przedarć siatkówki przez które płyn z ciała szklistego (żelu wypełniającego oko) przedostaje się do przestrzeni podsiatkówkowej, pomiędzy siatkówkę a nabłonek barwnikowy, prowadząc do jej uniesienia. Otwory siatkówki spowodowane są zmianami zanikowymi siatkówki. Przedarcia spowodowane są trakcją (pociąganiem) siatkówki przez szklistkę wypełniającą oko.
 • Wysiękowe odwarstwienie siatkówki (zwane również surowiczym)– spowodowane jest gromadzeniem się płynu podsiatkówkowego na skutek zapalenia, zaburzeń naczyniowych, urazów czy guzów wewnątrzgałkowych.
 • Trakcyjne odwarstwienie siatkówki – spowodowane jest oddzieleniem się siatkówki od nabłonka barwnikowego przez kurczące się błony szklistkowo-siatkówkowe. Głównymi przyczynami są: retinopatia cukrzycowa proliferacyjna, retinopatia wcześniaków i urazy oka.

Jakie są czynniki ryzyka występowania odwarstwienia siatkówki?

 • Odwarstwienie siatkówki częściej występuje u osób z krótkowzrocznością, zwłaszcza w przypadkach współtowarzyszących zmian zwyrodnieniowych siatkówki.
 • Odwarstwienie siatkówki częściej występuje u osób, które przeszły operację zaćmy.
 • Trakcyjne odwarstwienie siatkówki obserwowane jest jako powikłanie cukrzycy u osób z zaawansowaną proliferacyjną retinopatią cukrzycową.
 • U osób z zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem z towarzyszącą neowaskularyzacją może występować wysiękowe odwarstwienie siatkówki.

Jakie są objawy mogą poprzedzać odwarstwienie siatkówki?

Odwarstwienie siatkówki może być poprzedzone występowaniem:

 • nagłych błysków
 • zwiększeniem „mętów" w ciele szklistym
 • pojawieniem się pajęczynek czy welonów przemieszczających się przy poruszaniu okiem
 • licznych drobnych czerwonych lub czarnych kropek

W przypadku pojawienia się powyższych objawów należy pilnie udać się do specjalisty, który po badaniu ocenić może ryzyko wystąpienia odwarstwienia siatkówki.

Jakie są objawy odwarstwienia siatkówki?

Podstawowymi objawami odwarstwienia siatkówki są:

 • gwałtowny spadek ostrości wzroku
 • „zasłona" przed okiem, która może powodować początkowo obwodowe pogorszenie widzenia i stopniowa obejmować coraz większy ubytek widzenia
 • zniekształcenie obrazu tj. krzywienie się prostych linii, falowanie obrazu, występowanie mroczków

Jak rozpoznać odwarstwienie siatkówki?

Rozpoznanie stawiane jest na podstawie badania w mikroskopie przez specjalistę. Wykonuję się USG oka i OCT siatkówki, które pozwalają na dokładne określenie wielkości oraz stopnia odwarstwienie siatkówki.

Badania te przeprowadzane są w Twoje oczy centrum okulistyczno-optycznym w Sosnowcu.

Jak leczy się odwarstwienie siatkówki?

Przedarciowe odwarstwienie siatkówki wymaga leczenia chirurgicznego-zabiegu witrektomii. Umożliwia ona usunięcie żelu wypełniającego oko (szklistki) i uwolnienie siatkówki od pociągających ją błon przedsiatkówkowych i podsiatkówkowych. W niektórych przypadkach, gdy obkurczenie siatkówki nie pozwala na jej przyłożenie konieczna jest odbarczająca retinotomia polegająca na obwodowym nacięciu siatkówki. Dzięki witrektomii dochodzi do zamknięcia otworów siatkówki, wytworzenia trwałego połączenia siatkówki z podłożem i zmniejszenia trakcji szklistkowo-siatkówkowej. Na zakończenie operacji wykonywana jest endotamponadą gazem lub olejem silikonowym, czyli substytutem ciała szklistego, który wypełnia wnętrze oka. Gaz ulega samoistnemu wchłonięciu do dwóch tygodni. Olej silikonowy wymaga usunięcia w warunkach chirurgicznych. O sposobie endotamponady decyduje chirurg.

Nasz chirurg, specjalista dr n. med. Artur Pasternak wykonał tysiące operacji, posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne z zakresu wykonywania witrektomii, leczenia odwarstwienia i innych schorzeń siatkówki.

Co powinien robić pacjent po operacji odwarstwionej siatkówki?

Po zabiegu operacyjnym pacjent:

 • powinien unikać większych wysiłków fizycznych w czasie określonym przez lekarza
 • w niektórych przypadkach przebywać przez kilka dni w pozycji wymuszonej określonej przez chirurga
 • zgłaszać się regularnie na kontrole w wyznaczonych terminach i stosować leki zgodnie z zaleceniami specjalisty