Facebook Instagram

Pole widzenia (perymetria) w Sosnowcu

Pole widzenia (perymetria) w Sosnowcu

Pole widzenia (perymetria) jest badaniem polegającym na ustaleniu, jak dużą część obrazu widzi pacjent, którego oko jest nieruchome. Badanie najczęściej przeprowadzane jest w diagnostyce, monitorowaniu postępu i skuteczności leczenia jaskry. Pozwala na ocenę uszkodzeń nerwu wzrokowego w przebiegu choroby. W jaskrze powinno się je wykonywać przynajmniej raz w roku. Różne typu aparatów do badania pola widzenia charakteryzują się odmienną czułością w wykrywaniu uszkodzeń pola widzenia. Dlatego wyniki badań przeprowadzanych różnymi aparatami może fałszować ich interpretację. Najkorzystniejsze dla pacjenta jest wykonywanie tych samych badań pola widzenia na tym samym urządzeniu. Uzyskane tak wyniki są podstawą do rzetelnej analizy stanu zdrowia pacjenta.

Wskazania do pola widzenia:

  • diagnostyka i monitorowanie leczenia jaskry
  • zburzenia neurologiczne (guz mózgu, udar, glejaki narządu wzroku, zapalenie nerwu wzrokowego)
  • stwardnienie rozsiane (SM)
  • nadczynność tarczycy
  • choroby przysadki mózgowej
  • cukrzyca

Jak przygotować się do badania pola widzenia?

Badanie pola widzenia wymaga koncentracji i współpracy pacjenta. Dlatego na badanie należy zgłaszać się spokojnym i wypoczęty. Prosimy także zabrać okulary do czytania.

Badanie pola widzenia wykonywane jest w Twoje Oczy centrum okulistyczno-optycznym w Sosnowcu przez  dr n. med. Artura Pasternaka.