Facebook Instagram

CSR - nowoczesna diagnostyka i leczenie CSR w Sosnowcu

CSR - nowoczesna diagnostyka i leczenie CSR w Sosnowcu

Centralna retinopatia surowicza (Central Serous Retinopathy) jest schorzeniem pojawiającym się najczęściej u młodych mężczyzn lub w średnim wieku. Często związane jest z występowaniem silnego stresu poprzedzającego początek choroby. W przebiegu schorzenia dochodzi do gromadzenia się płynu pod centralną częścią siatkówki, co powoduje spadek ostrości wzroku.

Jakie są objawy CSR?

W przebiegu CSR dochodzi do:

  • gwałtownego pogorszenia widzenia w jednym oku
  • występowaniem szarej plamy w centralnym polu widzenia
  • pomniejszenia obserwowanego obrazu
  • zniekształcenia, wyginania i krzywienia się linii podczas czytania
  • zaburzenia widzenia barw

Jak rozpoznać CSR?

Rozpoznanie stawia się na podstawie specjalistycznego badania okulistycznego w mikroskopie.

Wykonuje się również badanie OCT siatkówki, które pozwala na uwidocznienie płynu podsiatkówkowego oraz jej uniesienie.

Leczenie

Leczenie CSR powinno odbywać się pod kontrolą lekarza specjalisty. Większość przypadków dzięki stosowaniu wspomagania farmakologicznego ulega samoograniczeniu. Pozwala to na poprawę ostrości wzroku. Długotrwałe CSR może prowadzić do upośledzenia widzenia. U wybranych pacjentów konieczne jest stosowanie laseroterapii siatkówki.

Diagnostyka i leczenie CSR wykonywane są w Twoje Oczy centrum okulistyczno-optycznym w Sosnowcu przez  dr n. med. Artura Pasternaka.