Facebook Instagram

Pomiar ciśnienia w oku w Sosnowcu

Pomiar ciśnienia w oku w Sosnowcu

Pomiar ciśnienia oka (inaczej zwany tonometrią) na leży do standardowych badań wykonywanych w Twoje oczy centrum okulistyczno-optycznym w Sosnowcu. Pomiar ten możliwy jest do wykonania dwoma sposobami. Pomiar bezdotykowy, przy zastosowaniu aparatu mierzącego ciśnienie wewnątrzgałkowego w oparciu o analizę strumienia powietrza odbitego od powierzchni rogówki. Druga metoda to pomiar aplanacyjny z zastosowaniem pryzmatu dotykającego oka po kroplowym znieczuleniu oka. O wyborze metody decyduje specjalista podczas konsultacji okulistycznej.

Od czego zależy ciśnienie oka?

Wewnątrz oka produkowana jest stale ciecz wodnista, która krąży w oku nadając gałce ocznej prawidłowe napięcie. Zaburzenia pomiędzy produkcją a odpływem tej cieczy prowadzą do wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego. Wysokie ciśnienie może prowadzić do rozwoju niebezpiecznej choroby jaką jest jaskra. Jaskra uszkadza nerw wzrokowy a w konsekwencji prowadzi do ślepoty.

Do wzrostu ciśnienia może dojść w wyniku stanu zapalnego, urazu, krwotoku czy operacji.

Czy u wszystkich ludzi ciśnienia oka (ciśnienie wewnątrzgalkowe) jest jednakowe?

Pomiar ciśnienia oka (ciśnienia wewnątrzgałkowego) zależy od grubości rogówki. U osób z grubszą rogówką pomiar ciśnienia na ogół wykazuje większe wartości, dlatego należy uwzględnić to podczas badania i skompensować od pomiaru różnice wynikające z grubości rogówki. Tylko takie badanie pozwala na pełnowartościowy pomiar ciśnienia.

W Twoje Oczy centrum okulistyczno-optycznym w Sosnowcu wykonywany jest pomiar grubości rogówki (pachymetria) celem określenia prawidłowego ciśnienia.