Facebook Instagram

Cross linking / Leczenie stożka

Cross linking / Leczenie stożka

Stożek rogówki (keratoconus) jest niezapalną chorobą rogówki dotyczącą obydwu oczy. W jej przebiegu dochodzi do postępujących zmian w strukturze rogówki, prowadzących do zmniejszenia je grubości i nadmiernego uwypuklenia. Powoduje to narastanie astygmatyzmu i pogorszenie ostrości wzroku pacjenta. W wyniku choroby rogówka przybiera stożkowaty kształt.

Występowanie i etiologia stożka rogówki

Najczęściej dotyka obojga oczu, chociaż zaburzenie jest zazwyczaj asymetryczne i rzadko w pełni jednakowe w obu oczach. W większości przypadków w jednym oku obserwuje się większe nasilenie objawów a w oku towarzyszącym występuje jej łagodniejsza postać. Jest najczęściej spotykaną dystrofią rogówki, częstość występowania wynosi około 5 na 100000. Zazwyczaj rozpoznawana jest w wieku dorastania, a jej najostrzejsze stadium przypada pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. Etiologia choroby nie jest jeszcze poznana, ale uzależniona jest od uwarunkowań genetycznych i środowiskowych. Schorzenie częściej występuje u osób z zespołem Downa, Marfana, Ehlersa-Danlosa oraz u osób ze schorzeniami atopowymi tj. astma, alergie i egzemy.

Jak wykryć stożek rogówki?

Diagnostyka stożka rogówki polega na specjalistycznym badaniu w gabinecie okulistycznym. Specjalista okulista dokonuje oceny stanu rogówki podczas badania przy zastosowaniu biomikroskopu. Komputerowa mapa rogówki pozwala na ocenę deformacji rogówki oraz stopnia zaawansowania stożka rogówki. Pachymetryczna ocena grubości rogówki umożliwia pomiar zmniejszenia grubości centralnej rogówki.

Jakie są objawy stożka rogówki?

W przebiegu choroby obserwujemy:

  • szybko narastający astygmatyzm i krótkowzroczność w jednym oku
  • postępujące zamazanie i zniekształcenie obrazu w jednym oku
  • poświata świetlna (efekt halo) wokół źródła światła
  • mnogie widzenie jednym okiem
  • pogorszenie widzenia nocnego
  • swędzenie i zaczerwienie oczu

Jak poprawić widzenie w stożku rogówki?

W początkowym stadium choroby korekcja okularowa może poprawiać ostrość wzroku. W miarę zaawansowania stożka, na skutek zmian krzywizny rogówki, dobór okularów często jest niemożliwy lub nie daje zadowalających efektów. Aplikowanie wówczas twardych soczewek kontaktowych umożliwia poprawę ostrości wzroku. Soczewki te dobierane są indywidualnie w oparciu o topografię rogówki. Wykonane są na miarę, jak dobrze skrojony garnitur, co zapewnia optymalny wynik. To wyróżnia je pośród seryjnie produkowanych soczewek, które nie dają zadowalających efektów.

Jak zatrzymać stożek rogówki?

Cross linking, cross-linking, x-linking, CXL jest metodą terapeutyczną pozwalającą na zatrzymanie postępu stożka rogówki. Metoda ta znalazła także zastosowanie w leczeniu zwyrodnienia brzeżnego rogówki czy jatrogennej ektazji po zabiegach laserowej korekcji wad wzroku. Polega ona na wykorzystaniu roztworów witaminy B2 (ryboflawiny) i promieniowania UVA celem wzmocnienia właściwości mechanicznych rogówki.

Jak wygląda zabieg?

Cross linking przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym. Polega on na usunięciu nabłonka rogówki i nakrapianiu roztworem ryboflawiny aż do uzyskania pełnego nasączenia rogówki. Następnie przez czas 30 min rogówka naświetlana jest promieniowaniem UVA. Przez cały ten czas rogówka nakrapiana jest roztworem ryboflawiny w celu zapewnienia stałego jej nasączenia i zapobieganiu wysychania rogówki. W trakcie zabiegu kontynuowane jest znieczulenie kroplowe.

Ryboflawina jest witaminą B2 rozpuszczalną w wodzie, pełniącą funkcje fotouczulacza. Po kompletnym usunięciu nabłonka łatwo penetruje w głąb zrębu rogówki, gdzie jest pobudzana promieniami UVA. Specjalny system optyczny zapewnia uzyskanie bezpiecznej wiązki promieniowania UV na powierzchni rogówki co zapobiega powstawaniu tzw. gorących punktów niebezpiecznych dla śródbłonka rogówki. Dzięki temu dochodzi do wzrostu grubości włókien kolagenowych, z których zbudowana jest rogówka. Wytworzone zostają dodatkowe połączenia-mostki w obrębie włókien, jak i pomiędzy sąsiadującymi włóknami kolagenowymi. Następuje również wzrost odporności struktur rogówki na enzymatyczne procesy degradacyjne. Pozwala to na zatrzymanie postępu choroby. Ryboflawina odpowiedzialna jest za absorbcję promieniowania UVA, dzięki czemu 95% promieniowania jest pochłaniane przez rogówkę i nie wywiera ono cytotoksycznego wpływu na śródbłonek rogówki, soczewkę ani na siatkówkę. Gwarantuje to pełne bezpieczeństwo zabiegu. Na koniec zabiegu, w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych oraz szybszego procesu gojenia zakładana jest opatrunkowa soczewka kontaktowa, która usuwana jest podczas pierwszej kontroli po zabiegu.

Co daje cross linking?

Dzięki cross linking dochodzi do zatrzymania postępu spadku grubości rogówki. Cross linking hamuje proces chorobowy i pozwala na utrzymanie dobrej ostrości wzroku. Zatrzymanie progresji schorzenia prowadzi do zmniejszenia ilości wykonywanych przeszczepów rogówki.

Czy po cross linking można nosić soczewki kontaktowe?

Po zabiegu cross linking możliwe jest noszenie soczewek kontaktowych, które poprawiają ostrość wzroku. W Twoje Oczy w Sosnowcu zajmujemy się doborem twardych soczewek kontaktowych dla stożka. Aplikujemy także soczewki hybrydowe dla stożka.

Czy zabieg cross linking jest bezpieczny?

Zabieg cross linking jest zabiegiem bezpiecznym. Zabiegi te wykonywane są na świecie od kilkunastu lat. W 2014 zabiegi cross linking uzyskały aprobatę FDA (amerykańskiej agencji rządowej gwarantującej bezpieczeństwo i skuteczność stosowania terapii).

Doświadczenie i kwalifikacje

Zabiegi cross linking wykonujemy w Twoje oczy w Sosnowcu od 2009 roku. Jako jedni z pierwszych rozpoczęliśmy leczenie stożka rogówki tą metodą. Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz setki zadowolonych pacjentów, którym dzięki nam udało się zatrzymać postęp stożka rogówki

Kwalifikacje i zabiegi cross linking w Twoje Oczy w Sosnowcu przeprowadzane są przez dr n.med. Artura Pasternaka, będącego specjalistą chorób oczu, zajmującego się od wielu lat schorzeniami i leczeniem stożka rogówki. Posiada on wiedzę i doświadczenie kliniczne podparte krajowymi i zagranicznymi szkoleniami z zakresu leczenia stożka rogówki.