Facebook Instagram

Ciało obce w oku - usunięcie ciała obcego z oka w Sosnowcu

Ciało obce w oku - usunięcie ciała obcego z oka w Sosnowcu

Ciało obce może dostać się na powierzchnię oka z atmosfery. Może się to zdarzyć podczas wietrznej pogody, wówczas do oka mogą dostać ziarenka piasku, drobinki kurzu lub pyłki. Przebywając w miejscach o dużych zapyleniu i zanieczyszczeniu jesteśmy szczególnie narażeni na przedostanie się ciała obcego do oka. W trakcie prac remontowych, prac w warsztatach samochodowych czy podczas rąbania i cięcia drewna często dochodzi do urazów oka. Metaliczne ciała obce powstające podczas cięcia, uderzania i szlifowania metalu mogą osiągać wysoką temperaturę. Zachowują się one jak rozgrzany pocisk często wtapiając się w rogówkę , spojówkę a nawet penetrując głęboko w struktury oka. Prowadzą one do niebezpiecznych urazów stawiących zagrożenie utraty wzroku.

Jakie są objawy ciała obcego w oku?

Do najczęstszych objawów należą:

  • ból
  • podrażnienie i zaczerwienie oka
  • łzawienie
  • wydzielina w worku spojówkowym
  • trudności w otwieraniu powiek

Jak stwierdzić ciało obce w oku?

Specjalista po zebraniu wywiadu bada oko w mikroskopie. Dokładna ocena pozwala stwierdzić czy nastąpił uraz oka. Ponieważ niektóre ciała obce mają kolor przezroczysty konieczne stosowanie jest specjalnego barwienia powierzchni oka np. fluoresceiną do ich lokalizacji. W ciężkich przypadkach konieczne jest wykonanie USG, OCT, RTG czy innych badań obrazowych jak tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny.

Co robić w przypadku dostania się ciała obcego do oka?

Powierzchowne ciała obce zlokalizowane pod górną powieką mogą być usunięte przy pomocy wacika lub czystej chusteczki. Konieczne do tego jest odwrócenie górnej powieki co wobec dolegliwości bólowych może być nie lada wyzwaniem. W razie trudności konieczne jest zgłoszenie lekarza specjalisty, który po podaniu kropli znieczulających wykona te czynności.

Ciała obce wbite w rogówkę i spojówkę wymagają zawsze usunięcia przez okulistę. Po usunięciu ciała obcego niezbędne jest oczyszczenie rany, podania kropli lub maści antybiotykowych. Oko zabezpieczane jest jałowym opatrunkiem. W niektórych przypadkach konieczne jest założenie opatrunkowej soczewki kontaktowej. Ciała obce długo przebywające w rogówce lub spojówce mogą dawać odczyny zapalne powodują trwałe uszkodzenie oka. Niektóre ciała mogą penetrować głęboko do wnętrza gałki ocznej, powodują duże uszkodzenia oka. Takie poważne urazy wymagają zabiegów operacyjnych. Nigdy nie należy lekceważyć urazów oka. Dlatego po wystąpieniu urazu należy niezwłocznie udać się do lekarza specjalisty celem uzyskania niezbędnej pomocy.

W Twoje Oczy centrum okulistyczno-optycznym w Sosnowcu usuwamy ciała obce, prowadzimy diagnostykę i leczenie po wystąpieniu urazów. Nasz specjalista dr n.med. Artur Pasternak posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w zaopatrywaniu urazów. Wykonuje on także operacje witrektomii i zaćmy oraz operacje rekonstrukcyjne oczu w przypadkach najcięższych urazów oczu.

Co robić aby uniknąć zachorowania?

Najlepszym sposobem zapobiegania jest profilaktyka- stosowanie okularów ochronnych, przyłbic i osłon podczas wykonywania prac remontowych, napraw w warsztatach samochodowych i koszeniu trawy. Warto zwrócić uwagę by były to produkty atestowane, gdyż tylko takie zapewniają skuteczną ochronę. Przy najmniejszym podejrzeniu urazu warto zwrócić się o pomoc w Twoje Oczy centrum okulistyczno-optycznym w Sosnowcu, gdzie nasz specjalista postawi odpowiednią diagnozę.